0%

Obsazenost

Pro badatele

Knihovna Krkonošského muzea

Knihovna Krkonošského muzea obsahuje více než 40 tisíc svazků knih, časopisů a jiných dokumentů. Je rozdělena na fond regionální sbírkový, který tvoří literatura všech oborů včetně beletrie, týkající se regionu Krkonoš a Podkrkonoší, a fond studijní, který je obsahově zaměřen na přírodní a společenské vědy a ochranu přírody. Knižní fond je průběžně doplňován nákupem, výměnou a dary, roční přírůstky činí 300–400 svazků.

Knihovna zajišťuje distribuci a výměnu sborníku krkonošských prací Opera Corcontica, který vychází jako periodikum Správy KRNAP. Mezinárodní výměna je významným zdrojem zahraniční odborné literatury, převážně z oborů botanika, zoologie, geomorfologie, lesnictví a ochrany přírody. Síť výměnných partnerů v zahraničí se postupně rozrostla na 60 institucí ve 12 zemích světa, nejpočetněji je zastoupeno Německo a Polsko. V České republice zasílá knihovna sborník Opera Corcontica téměř 60 organizacím, od kterých získává odborné časopisy a publikace.

Od roku 2009 je k dispozici on-line katalog, kam je postupně doplňován i starší fond knihovny.

Knihovna slouží nejen pracovníkům Správy KRNAP, ale i veřejnosti. Knihy z regionálního sbírkového fondu (signatury začínající na R) a závěrečné práce je možné vypůjčit pouze prezenčně.

Návštěvu knihovny je nutné domluvit předem, a to buď e-mailem (ohajkova(zavináč)krnap.cz) nebo telefonicky (499 456 706).

Přístupné jsou jako prezenční výpůjčky:
knihy a periodika regionálního fondu (signatura obsahuje písmeno R) a diplomové práce

Absenční výpůjčky:
knihy studijního fondu (signatura začíná A, B či C) - tyto knihy je nutné objednat předem

Nepřístupná jsou až do odvolání všechna periodika studijního fondu (signatura začíná PA, PB či PC a neobsahuje R).
Signatury lze ověřit v on-line katalogu. V případě dotazů nás kontaktujte.

Sbírky Krkonošského muzea ve Vrchlabí

Sbírky naleznete na stránce: https://www.krnap.cz/navstevnici/muzea/sbirky-krkonosskeho-muzea-ve-vrchlabi/

nebo v on-line katalogu, který je postupně doplňován.

Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.